Ugryzienie przez psa: jak postępować w takiej sytuacji?

Agata Pomáha 02/04/2019

Pogryzienie przez psa zawsze wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej i dalszego postępowania – nawet wówczas, gdy efektem ugryzienia jest tylko powierzchowna rana. Warto wiedzieć, co zrobić w takiej sytuacji, na czym polega pierwsza pomoc i kogo należy zawiadomić.

- CZYTAJ TAKŻE -

Pierwsza pomoc

Najważniejszym elementem pierwszej pomocy w przypadku ugryzienia przez psa jest właściwe postępowanie z raną – okazuje się, że oczyszczenie miejsca ugryzienia zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia wścieklizny o 90%. Jeśli mamy taką możliwość, to konieczne jest gruntowne i dokładne przemycie rany wodą z mydłem (najlepiej antybakteryjnym), a następnie jej zdezynfekowanie, np. za pomocą wody utlenionej lub środka na bazie spirytusu. Tak oczyszczone miejsce ugryzienia należy owinąć bandażem i jak najszybciej udać się do lekarza.
W sytuacji, gdy znajdujemy się w miejscu, w którym nie mamy dostępu do wody i mydła, należy oczyścić ranę ze śliny psa i pozwolić się jej wykrwawić przez kilka minut – pozwoli to pozbyć się bakterii, które dostały się do naszego organizmu w wyniku ugryzienia przez psa.

groźny pies w akcji

Ugryzienie przez psa: kogo zawiadomić?

W przypadku, gdy nas lub nasze dziecko zaatakował pies, należy niezwłocznie wezwać nie tylko pogotowie ratunkowe, lecz także policję. Lekarz udzieli nam fachowej pomocy medycznej i zdecyduje o dalszym postępowaniu, a policja wyjaśni okoliczności zdarzenia oraz ustali właściciela agresywnego czworonoga. Zazwyczaj na miejsce zdarzenia wezwany zostanie także lekarz weterynarii.

- CZYTAJ TAKŻE -

Leczenie po ugryzieniu przez psa

Po ugryzieniu przez psa poszkodowanemu powinna zostać podana szczepionka przeciwko tężcowi. Jest to jednak możliwe tylko w przypadku, gdy od otrzymania ostatniej dawki minęło 5 lat. W przeciwnym razie można odstąpić od podania szczepionki, ponieważ osoba ugryziona posiada wystarczającą ochronę i nie wymaga dodatkowej profilaktyki. Taka sytuacja dotyczy głównie dzieci, które są szczepione zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych.
W sytuacji, gdy doszło do pogryzienia przez psa, konieczne jest także wdrożenie profilaktyki wścieklizny oraz dokładnie oczyszczenie i opatrzenie rany przez lekarza. Zazwyczaj poszkodowanemu zaleca się dodatkową antybiotykoterapię – można z niej jednak zrezygnować wówczas, gdy ugryzienie przez psa ma charakter lekki.
Po powrocie do domu konieczne jest obserwowanie procesu gojenia się rany i regularne zmienianie opatrunków.

agresywny pies

Odszkodowanie za ugryzienie przez psa

Osobie, która została pogryziona przez psa, przysługują dwie kategorie roszczeń – zadośćuczynienie i odszkodowanie.

  • Zadośćuczynienie należy się za tzw. „szkody niematerialne”, tj. doznaną krzywdę, cierpienie fizyczne i psychiczne, które były wynikiem nieszczęśliwego zdarzenia. Niekiedy może ono dotyczyć także blizn powstałych na skutek ugryzienia lub urazów czy problemów psychicznych będących konsekwencją zdarzenia.
  • Odszkodowanie należy się za tzw. „szkody  materialne”, tj. np. za przedmioty, które uległy zniszczeniu w wypadku pogryzienia przez psa. Poszkodowany może także żądać zwrotu kwoty, jaką należało ponieść w ramach leczenia, kosztów dojazdów do placówek medycznych lub – w przypadku dotkliwego pogryzienia, które spowodowało zwiększenie potrzeb na przyszłość – nawet przyznania comiesięcznej renty.

Jak zminimalizować ryzyko ugryzienia przez psa?

  1. Wystrzegajmy się zbliżania i głaskania psa, w pobliżu którego nie widać właściciela. Uczulmy na to przede wszystkim najmłodszych.
  2. Nie podchodźmy do suk z młodymi, dla których nasza obecność może być stresująca.
  3. Nie podchodźmy do psa, który aktualnie spożywa posiłek.
  4. Nie podchodźmy do psa przywiązanego, który znajduje się za ogrodzeniem.
  5. Starajmy się unikać wzroku nieznajomego psa, gdyż może on potraktować kontakt wzrokowy jako wyzwanie i zacząć zachowywać się agresywnie.
  6. W przypadku, gdy pies, znajdujący się w naszym pobliżu, zacznie zachowywać się agresywnie, starajmy się nie okazywać strachu i zdenerwowania, a także nie wykonywać gwałtownych ruchów – zwierzę może uznać to za potencjalne zagrożenie.
  7. W sytuacji zagrożenia starajmy się nie uciekać przed psem, gdyż takie zachowanie obudzi w zwierzęciu jedynie instynkt łowiecki i zwiększy ryzyko pogryzienia.

pies stróż terenu

Powiązane Wpisy

Powiązane produkty