Dobór śpiwora

Jak dobrać śpiwór?

Aby odpowiednio dobrać śpiwór, należy prześledzić zakresy temperatur o następujących wartościach:

górna granica komfortu / komfort / graniczna / ekstremalna.

 • T-max - górna granica to temperatura, w której "standardowy człowiek" nie poci się i nadmierne ciepło nie zakłóca jego snu.
 • T-comf - w temperaturze komfortowej człowiek znajduje się w równowadze termicznej i nie odczuwa zimna.  Wartość ta odnosi się do odczuć „standardowej” kobiety.
 • T-lim - temperatura graniczna to limit przy którym "standardowy mężczyzna" śpi komfortowo i nie marznie.
 • T-extreme - przekroczenie temperatury ekstremalnej powoduje ryzyko hipotermii i oznacza warunki, w których możesz przetrwać najwyżej przez sześć godzin (wg. odczuć "standardowej kobiety”).

Należy pamiętać, że na temperaturę człowieka podczas snu wpływają jeszcze inne czynniki.

Drogi utraty ciepła podczas snu:

 • - przez konwekcję (ciepło unosi się i umyka)
 • - przez przewodzenie (ciepło przechodzi na podłoże itd.)
 • - parowanie wilgoci z ciała
 • - oddychanie
 • - promieniowanie


Indywidualne czynniki decydujące o komforcie termicznym człowieka:

 • - metabolizm
 • - grubość tkanki tłuszczowej
 • - wiek i płeć
 • - doświadczenie
 • - kondycja fizyczna

 

EN 13537 Europejska norma klasyfikacji termicznej śpiworów

Od 1 stycznia 2005 r. w krajach Unii Europejskiej obowiązuje norma EN 13537, która precyzuje zasady klasyfikacji termicznej śpiworów oferowanych na rynku europejskim. Norma ta to ujednolicona metoda testowania śpiworów (por. artykuł "Gwarancja temperatur" w naszym poradniku) oraz nowy jednolity wskaźnik klasyfikacji temperatur. Śpiwory oferowane przez nasze sklepy są testowane, mierzone i klasyfikowane zgodnie z ta normą.

Norma EN 13537 wymaga przeprowadzenia testu termicznego na manekinie. W wyniku tego testu powstają cztery grupy temperaturowe:

maksymalna granica
T-max
górna granica komfortu
Temperatura, przy której osoba częściowo odkryta nie zaczyna się pocić
 
comfort
T-comf
niższa granica komfortu
Temperatura, przy której człowiek w śpiworze odczuwa termiczną równowagę; nie czuje zimna w żadnej części ciala.
 
niższa granica
T-lim
określa warunki, w których człowiek skulony ("zwinięty w kłębek") odczuwa najniższą temperaturę, przy której jest w stanie się wyspać
 
ekstremum
T-extreme
temperatura ekstremalna
Temperatura przy której występuje ryzyko hipotermii. Warunki, które można przetrwać najwyżej przez sześć godzin
© Copyright 2020 by e-Horyzont. All Rights Reserved.