FAIR WEAR FOUNDATION - Jack Wolfskin wśród firm działających fair

Fair Wear Foundation (FWF) to niezależna organizacja non-profit, jej celem jest poprawa warunków pracy w światowym przemyśle odzieżowym.

Fundacja jest wspólnym przedsięwzięciem przemysłu włókienniczego, związanych z nim organizacji handlowych , związków zawodowych i organizacji pozarządowych. Producent sprzętu outdoorowego Jack Wolfskin jest jej członkiem od 1 lipca 2010 roku,

„FWF jest cenioną inicjatywą, która stawia wysokie wymagania zarówno sobie jak i swoim członkom. Występują istotne podobieństwa między podejściem FWF i systemem, który już działa w firmie Jack Wolfskin. To znacznie ułatwia realizację wytycznych FWF” tak dyrektor generalny Jack Wolfskin Manfred Hell wyjaśnia decyzję o przystąpieniu do Fundacji. Ponadto dodaje: „Jack Wolfskin brał zawsze odpowiedzialność za środowisko i ludzi biorących udział przy wytwarzaniu naszych produktów i uważam to za podstawowy warunek pomyślnego rozwoju firmy”.

Wszystkie działania na rzecz zrównoważonego handlu , które podejmie firma Jack Wolfskin , czy to w Azji czy w siedzibie głównej firmy w Idstein , sprawdzane i oceniane będą przez niezależną jednostkę.

„Fair Wear Foundation jest zaszczycona powitać firmę Jack Wolfskin jako nowego członka organizacji. Oczekujemy udanej współpracy i życzymy wytrwałości w dalszych działaniach na rzecz poprawy warunków pracy”, powiedziała Erica van Doorn, dyrektor Fair Wear Foundation.

Jako nowy członek, Jack Wolfskin przyjął warunki Kodeksu Pracy FWF (the FWF Code of Labour Practices), który - podobnie jak istniejący Kodeks Postępowania Jack Wolfskin (Jack Wolfskin Code of Conduct ) obejmuje następujące główne punkty:

  • - pracownik podejmuje pracę dobrowolnie
  • - pracownikom przysługuje prawo do zrzeszania się i do negocjacji zbiorowych
  • - brak dyskryminacji przy zatrudnieniu
  • - nie wolno zatrudniać dzieci
  • - wypłata godnego wynagrodzenia
  • - dogodne godziny pracy
  • - przestrzeganie zasad higieny i bezpieczeństwa pracy
  • - współpraca pracownika i pracodawcy oparta jest na legalnej umowie

W celu uzyskania możliwie najwyższego poziomu zgodności z podstawowymi wymaganiami Kodeksu Pracy FWF, Jack Wolfskin będzie nadal aktywnie pracował nad poprawieniem warunków pracy u swoich dostawców. Przestrzeganie tych norm jest regularnie kontrolowane poprzez audyty przeprowadzane przez niezależną firmę audytu i kwalifikacji (SUMATIONS LTD). Wszystkie koszty z tym związane ponosi Jack Wolfskin. Jack Wolfskin oferuje również swoim dostawcom organizację bezpłatnych szkoleń z Kodeksu Pracy FWF oraz udziela wsparcia w działaniach korygujących ewentualne zaniedbania i odstępstwa od tego Kodeksu .

W fabrykach zagranicznych , wszystkie te działania są weryfikowane przez FWF podczas kontroli zakładu, kontroli dokumentów oraz wywiady z pracownikami. FWF prowadzi również stałą konsultację z lokalnymi organizacjami takimi jak związki zawodowe, stowarzyszenia przedsiębiorców i organizacje praw człowieka .

FWF przeprowadza roczne przeglądy systemu zarządzania firmy Jack Wolfskin, aby niezależnie zweryfikować, czy prowadzone działania są zgodne z założeniami fundacji. Kontrola obejmuje takie obszary jak wybór dostawcy, polityka zakupów oraz wszelkie inne działania podejmowane przez firmę wskazane do kontroli przez audytorów. Ponadto FWF ustaliło oficjalną drogę składania skarg przez pracowników fabryk i wzbogaciło ją przez system stosowany już w firmie Jack Wolfskin.
Przestrzeganie praw pracowników jest najlepszą drogą do sukcesu firmy.


O firmie Jack Wolfskin:

Jack Wolfskin jest wiodącym producentem funkcjonalnej odzieży, sprzętu i obuwia outdoorowego w Europie. Jest również największym franczyzodawcą na niemieckim rynku detalicznym w branży sport. W chwili obecnej produkty Jack Wolfskin dostępne są w 338 sklepach franczyzowych oraz w 2400 punktach sprzedaży w Europie i Azji. Produkty Jack Wolfskin charakteryzują się wysoką jakością, funkcjonalnością oraz innowacyjnymi rozwiązaniami. W ostatnich latach Jack Wolfskin wprowadził na rynek liczne nowości materiałowe, innowacje techniczne oraz jest posiadaczem wielu patentów w zakresie odzieży, sprzętu i namiotów. Jack Wolfskin GmbH & Co. KGaA mieści się w Idstein w rejonie Taunus w Niemczech i zatrudnia około 400 osób.

Więcej informacji na stronie firmy: www.jack-wolfskin.com


O Fair Wear Foundation:

Fair Wear Foundation (FWF) jest niezależną organizacją non-profit, która współpracuje z firmami i fabrykami branży włókienniczej w celu poprawy warunków pracy dla pracowników tego sektora. Zrzesz ponad 60 firm członkowskich reprezentujących około 100 marek . Warunki pracy monitorowane są w 15 krajach w Azji, Europie i Afryce.

Więcej informacji na stronie Fundacji: www.fairwear.org

© Copyright 2020 by e-Horyzont. All Rights Reserved.